Usługi porządkowe

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH​

Usługi porządkowe

  • utrzymanie terenu wokół obiektu – koszenie, zamiatanie, usuwanie nawisów oraz śniegu z dachu
  • odśnieżanie dojść i dojazdów
  • utrzymanie czystości i należytego stanu technicznego wewnątrz nieruchomości, dotyczące części wspólnych