Obsługa techniczna budynku

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH​

OBSŁUGA techniczna budynku

 • założenie i prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej
 • zlecanie corocznych przeglądów eksploatacyjnych
 • zlecanie pięcioletnich przeglądów eksploatacyjnych
 • nadzór nad usuwaniem  usterek oraz bieżącą konserwacją obiektu
 • planowanie remontów oraz modernizacji

Aktualnie współpracujemy z wyspecjalizowanymi i sprawdzonymi firmami, zapewniającymi pełną obsługę konserwatorsko-remontową w zakresie:

 • prac budowlanych, murarskich, malarskich i fliziarskich
 • usług stolarskich i renowacji stolarki okiennej, drzwiowej i dachowej
 • montażu i remontu instalacji elektrycznej
 • usług hydraulicznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o.
 • usług szklarskich
 • usług kominiarskich i gazowych