Obsługa administracyjna

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH​

OBSŁUGA administracyjna

  • rejestracja Wspólnoty/Stowarzyszenia poprzez wystąpienie do US oraz GUS o nadanie  nr NIP, REGON
  • założenie konta bankowego Wspólnoty/Stowarzyszenia
  • współpraca z Zarządem Wspólnoty/Stowarzyszenia
  • konsultowanie i sporządzanie umów o dostawy, roboty lub usługi
  • prowadzenie i aktualizacja ewidencji mieszkańców
  • ubezpieczenie nieruchomości
  • przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli mieszkań
  • zawieranie umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej/Stowarzyszenia o dostawę  prądu, gazu, wywozu odpadów stałych,  wody oraz odprowadzenia ścieków
  • reprezentacja Wspólnoty/Stowarzyszenia przed organami administracji państwowej
  • organizacja corocznych spotkań Wspólnoty/Stowarzyszenia oraz sporządzanie treści uchwał