Administracja i zarządzanie nieruchomościami

Nieruchomości komercyjne

Oferuję Państwu swoją wiedzę inżynierską oraz doświadczenie, sukcesywnie zdobywane od 2009 r. w zakresie zarządzania i administracji nieruchomości.

 Zarządzanie zasobem komercyjnym tj:

 • pasażami handlowymi
 • galeriami handlowymi
 • halami sprzedażowymi
 • lokalami handlowymi
 • kamienicami usługowo – mieszkalnymi
 • mieszkaniami pod wynajem

Szczegółowy zakres obowiązków zależeć będzie od indywidualnych potrzeb danej nieruchomości oraz od ustaleń z właścicielem. 

W skrócie obejmuje on:

 • prowadzenie rozliczeń dzierżawy oraz mediów
 • optymalizację przychodów i kosztów dla uzyskania większego zysku
 • prowadzenie księgowości
 • utrzymanie w należytym stanie wnętrza budynku oraz terenu zewnętrznego
 • utrzymanie terenu wokół obiektu – koszenie, zamiatanie, usuwanie nawisów oraz śniegu z dachu, odśnieżanie dojść i dojazdów
 • utrzymanie czystości i należytego stanu technicznego wewnątrz nieruchomości, dotyczące korytarzy
 • przeprowadzanie corocznych i pięcioletnich przeglądów eksploatacyjnych nieruchomości
 • nadzór nad usuwaniem usterek oraz bieżącą konserwacją obiektu
 • planowanie remontów oraz modernizacji
 • zarządzanie rotacją najemców – pośrednictwo w wynajmie lokali
 • prowadzenie dokumentacji nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe i osiedla domów jednorodzinnych

Oferujemy następujący zakres zarządzania zasobem mieszkaniowym: